Nye dating regler

Vi fraråder også, at man betaler for flybilletter eller ligenende for andre profiler man ikke har mødt og kender fysisk.

opfordrer alle brugere til ikke at give penge til personer, de ikke kender.

I tillegg ble det fastsatt ikrafttredelse for fem endringslover og noen forskrifter. Satsen skal være Norges Banks styringsrente, tillagt minst 8 prosentpoeng (fram til 1.

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. juli 2013 var satsen Norges Banks styringsrente, tillagt minst 7 prosentpoeng). desember 2017 ble det fastsatt ikrafttsetting av endringslov til pasient- og brukarrettslova og helsepersonellova, medlemspremie i pensjonstrygden for fiskere, en forskrift og åtte endringsforskrifter og delegering av myndighet etter plan- og bygningsloven.

De nye lovene er likestillings- og diskrimineringsloven, diskrimineringsombudsloven, klimaloven, eierseksjonsloven, yrkeskvalifikasjonsloven, lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy og tilleggslov til merverdiavgiftsloven. desember 2017 vedtak om skatter og avgifter for 2018.

Det er også blitt fastsatt ikrafttredelse av fritak for omregistreringsavgift for elektriske motorvogner, se Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018. desember 2017 ble det sanksjonert ny helsetilsynslov, ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy og syv endringslover.

Et viktig verktøy i dette arbeidet er det nye nettstedet Arbeidsgiverportalen. januar 2018 Lovdata utgir Lov&Data, som er Nordens ledende tidsskrift innen rettsinformatikk, og Eurorett, som bringer informasjon om hva som skjer innenfor EU og avgjørelser fra EU-domstolen, EFTA-domstolen og norske domstoler.

januar 2018 vil Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) sørge for veiledning om statlig arbeidsgiverpolitikk.

vil løbende optimere og forbedre siden, så du som bruger altid nyder godt af den bedste funktionalitet.Hvis du mener at du er blevet frasvindlet penge eller andre værdier, anbefaler vi, at du anmelder det til os og politiet.Vi samarbejder gerne med politiet og leverer gerne data, der kan lette opklaringen.Enhver form for henstilling fra en medarbejder hos SKAL følges.Det er nødvendigt, at man er imødekommende overfor evt. Advarsler gives, hvis bedømmer, at den uønskede adfærd kan være til gene for de andre brugere og/eller sitet som helhed.

Leave a Reply